Tools voor volleybaltrainers

Privacyverklaring

De gegevens die je invult bij het registreren worden opgeslagen in een database. Deze gegevens worden nooit door ons ter beschikking gesteld aan derden.

Op het moment dat je materiaal hebt geplaatst op Volleytools worden je naam en woonplaats weergegeven op een overzichtspagina met daarop alle trainers die actief zijn op Volleytools. Daarnaast worden je naam en woonplaats na registratie weergegeven in de RSS feed met nieuwe aanmeldingen. Je e-mailadres wordt niet weergegeven.

Als je je opgegeven hebt voor updates per e-mail, dan krijg je maximaal een keer per twee weken een mail met nieuw materiaal dat op Volleytools geplaatst is. Afgezien daarvan wordt je e-mailadres alleen gebruikt om in uitzonderlijke gevallen contact met je op te nemen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de algemene voorwaarden of deze privacyverklaring.

De bovenstaande verklaring kan in de toekomst aangepast worden. Van zulke wijzigingen worden alle leden van Volleytools per e-mail op de hoogte gesteld, voordat deze wijzigingen van kracht worden.