Tools voor volleybaltrainers

Totaaloverzicht van Luc Engelen

Dit is het totaaloverzicht van het nieuwste trainingsmateriaal van Luc Engelen. Bij elk onderdeel zie je de laatste 10 toevoegingen.

Oefeningen

Serviceserie

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
2 tot 13 spelers of meer
Diagram van de volleybaloefening 'Serviceserie'

De spelers achter de ene achterlijn serveren tegelijkertijd naar de overkant. Als alle spelers goed serveren, dan verdient de hele groep een punt en zijn de spelers aan de overkant aan de beurt. Als er fout geserveerd wordt, dan steken alle spelers over naar de andere achterlijn en is de groep zijn punten kwijt. Het doel is om (bijvoorbeeld) tien punten te halen door tien keer foutloos te serveren.

...

Mentaal: Focussen Oefenvorm: Individueel Opslag: Algemeen Trainingsonderdeel: Kern I

Serveren in het gat

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
5 tot 12
Diagram van de volleybaloefening 'Serveren in het gat'

Het vijftal speelt een set tot 5 punten tegen het drietal. Alleen het drietal mag serveren. Als het vijftal wint, dan veranderen de teams van samenstelling. Verliezen ze, dan blijven ze staan.

De passers P1, P2 en P3 laten een gat open in hun passlijn. Degene die serveert moet dit opmerken in gericht in dat gat serveren. Het vijftal bepaalt daarnaast steeds welk type service de serveerder moet gebruiken.

...

Aanval: Algemeen Blok: Algemeen Oefenvorm: Groot team tegen groot team Oefenvorm: Groot team tegen klein team Oefenvorm: Klein team tegen klein team ...

Tegenstander bepaalt service

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
8
Diagram van de volleybaloefening 'Tegenstander bepaalt service'

De spelers aan het net zijn verantwoordelijk voor de blokkering en de spelverdeling. De drie achterspelers aan elke kant serveren, passen, verdedigen en vallen aan achter de driemeterlijn. Elke rally begint met een service. Deze oefening heeft twee variaties:

...

Aanval: Positie 1 Aanval: Positie 5 Aanval: Positie 6 Blok: Individueel blok Oefenvorm: Klein team tegen klein team ...

Serveren volgens opdracht

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
4 tot 12

Team A speelt een set tot vijf punten tegen team B. Beide teams moeten zich bij het serveren aan de volgende opdrachten houden:

  • De eerste service van elk team moet kort zijn.
  • Vervolgens moet er gericht op elk van de passers geserveerd worden.

...

Aanval: Algemeen Blok: Algemeen Oefenvorm: Groot team tegen groot team Oefenvorm: Groot team tegen klein team Oefenvorm: Klein team tegen klein team ...

Gericht serveren met pylon, bal of stoel

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
3 tot 4
Diagram van de volleybaloefening 'Gericht serveren met pylon, bal of stoel'

S1 en S2 serveren om beurten gericht naar P. P staat met één voet op een pylon (of een bal of stoel) en moet de service naar SV passen zonder zijn voet van de pylon te halen. SV geeft een setup voor P. P slaat de bal uit stand over het net, zonder zijn voet van de pylon te halen. Als P de bal kan passen en aanvallen met een voet op de pylon, dan draaien alle spelers een positie door. Zo niet, dan blijven ze staan.

...

Oefenvorm: Spelfase in isolatie Opslag: Algemeen Servicepass: Algemeen Spelverdeling: Algemeen Trainingsonderdeel: Kern I

Fout = reserve

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
9 tot 13 spelers of meer
Diagram van de volleybaloefening 'Fout = reserve'

De spelverdelers (SV) en middenaanvallers (M) blijven staan. De achterspelers wisselen met de reserve (R) als ze een fout maken. De trainer (T) brengt na elke fout een nieuwe bal in het spel.

De reserve visualiseert een succesvolle uitvoering van zijn laatste actie.

Aanval: Algemeen Blok: Individueel blok Blok: Positie 2 Blok: Positie 3 Blok: Positie 4 ...

Serveren en passen - Rituelen, innerlijke muziek en oogcontrole

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
3 tot 7
Diagram van de volleybaloefening 'Serveren en passen - Rituelen, innerlijke muziek en oogcontrole'

S1 en S2 serveren, P1, P2 en P3 passen en V vangt af. De passers gaan afvangen na twee goede passes, V gaat serveren en één van de serveerders gaat passen.

Tijdens deze oefening worden de instrumenten innerlijke muziek, rituelen en oogcontrole uit het boek Mindset van Jackie Reardon geoefend.

...

Mentaal: Focussen Oefenvorm: Spelfase in isolatie Opslag: Algemeen Servicepass: Algemeen Trainingsonderdeel: Kern I

Scannen en zoomen

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
2 tot 3
Diagram van de volleybaloefening 'Scannen en zoomen'

Elke speler heeft een bal. Het tweetal speelt één bal bovenhands over en gooit tegelijkertijd de andere bal strak over en weer.

Het drietal speelt één bal bovenhands met de klok mee van speler naar speler en gooit de andere twee ballen strak tegen de klok in van speler naar speler.

...

Basis: Bovenhands Mentaal: Focussen Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Trainingsonderdeel: Kern I

Inspelen met drie- of viertallen - Interne concentratiestijlen

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
3 tot 4

Deze oefening is een variatie op Inspelen met drie- en viertallen, waarbij de concentratiestijlen intern smal en intern breed van het mode van Nideffer geoefend worden. Deze concentratiestijlen worden ook wel voelen (intern smal) en denken (intern breed) genoemd.

...

Basis: Bovenhands Basis: Onderhands Basis: Slaan uit stand Mentaal: Focussen Oefenvorm: Samenwerkende groep met net Trainingsonderdeel: Warming-up

Variatie op twee tegen vier met tweetallen - Rituelen, innerlijke muziek en herstelmomenten

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
6 tot 8

Deze oefening is een variatie op Twee tegen vier met tweetallen, met de volgende bijkomende opdrachten. Hiermee oefenen de spelers de instrumenten rituelen, innerlijke muziek en herstelmomenten uit het boek Mindset van Jackie Reardon.

...

Aanval: Algemeen Blok: Algemeen Mentaal: Emotionele controle Mentaal: Focussen Mentaal: Spanningsregulatie ...

Trainingen

Mindset II

Trainer:
Geplaatst op:

In deze training worden de onderwerpen van de training Mindset I herhaalt. De oefeningen zijn anders, maar het doel is hetzelfde.

Mindset I

Trainer:
Geplaatst op:

Met deze training wil ik aandacht besteden aan onderwerpen uit het boek Mindset van Jackie Reardon. Het boek is een gids voor sporters waarmee ze hun mentale weerbaarheid kunnen vergroten.

In de eerste oefening na de warming up oefenen de spelers bewust met elk van de vier typen van concentratie volgens het model van Nideffer.

...

Blok en verdediging

Trainer:
Geplaatst op:

Deze training gaat verder met het verdedigingssysteem dat we vorige week getraind hebben en legt daarbij extra nadruk op de blokkering.

Verdedigingssysteem

Trainer:
Geplaatst op:

Tijdens onze eerste oefenwedstrijd en training bleek dat er misverstanden waren over waar iedereen moet staan in de verdediging. Daarnaast werd er zelden vanaf positie 6 aangevallen en nam de diagonaal de setup over. Deze training is een eerste stap om daar verandering in te brengen.

Side out

Trainer:
Geplaatst op:

Dit was de eerste en enige training voor de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, vandaar dat het grootste deel van de training besteed werd aan het doorlopen van alle rotaties in verschillende teamsamenstellingen.

Clinic Vital Heynen voor de NVVO

Trainer:
Geplaatst op:

Op zaterdag 21 mei 2016 demonstreerde Vital Heynen een aantal oefeningen zoals hij ze vaak gebruikt tijdens zijn trainingen. Deze demonstratie was onderdeel van de VT4/5 clinic van de NVVO die hij dat weekend verzorgde met Bert De Cuyper.

...

PVB training geven - VT3

Trainer:
Geplaatst op:

Deze training heb ik in 2009 gebruikt voor de proeve van bekwaamheid "training geven" als onderdeel van de VT3 opleiding. Ik zou het tegenwoordig anders aanpakken, maar het is desondanks geen onaardige training.

DKJO dames 1 - Jeroen van Vugt - oktober 2009

Trainer:
Geplaatst op:

Dit is een training voor DKJO dames 1 van Jeroen van Vugt uit oktober 2009. DKJO dames 1 speelde destijds 1e klasse.

Hajraa heren 1 - Misha Latuhihin - november 2009

Trainer:
Geplaatst op:

Dit is een training van Misha Latuhihin uit november 2009 voor Hajraa heren 1. Als ik het me goed herinner speelde Hajraa heren 1 destijds tweede divisie.

Demonstratietraining Redbad Strikwerda en Frans Bosch voor de NVVO

Trainer:
Geplaatst op:

Op zaterdag 8 juni 2013 gaf Redbad Strikwerda met medewerking van Frans Bosch een demonstratietraining tijdens de jaarlijkse VT4/5 clinic van de Nederlandse Vereniging voor Volleybaloefenmeesters (NVVO). Tijdens de training werden praktijkvoorbeelden gegeven om de theorie van de avond ervoor te illustreren.

...