Tools voor volleybaltrainers

Algemene voorwaarden

Alle materiaal dat je plaatst op Volleytools valt onder de CC-BY-SA licentie. In het kort betekent dit dat een ander vrij is om je materiaal te gebruiken en te bewerken, zolang jouw naam bij het ontstane werk vermeld wordt en het nieuwe materiaal onder een vergelijkbare licentie valt.

Het geheel van alle op Volleytools geplaatste materiaal vormt een compilatie, die ook onder de CC-BY-SA licentie valt.

Als je jezelf uitschrijft bij Volleytools zonder het door jou geplaatste materiaal te verwijderen, dan wordt dit materiaal vanaf het moment van uitschrijven geanonimiseerd weergegeven op Volleytools.

Als blijkt dat je misbruik maakt van de faciliteiten die deze website biedt, dan kunnen we je registratie ongedaan maken en het door jou geplaatste materiaal verwijderen.

De bovenstaande voorwaarden kunnen in de toekomst aangepast worden. Van zulke wijzigingen worden alle leden van Volleytools per e-mail op de hoogte gesteld, voordat deze wijzigingen van kracht worden.