Tools voor volleybaltrainers

Volleybalvaardigheid voor-tijdens-na 1-4

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
0
Diagram van de volleybaloefening 'Volleybalvaardigheid voor-tijdens-na 1-4'

1)
Speler A werpt de (kleur) bal onderhands naar speler B en volgt de bal.
Speler B werpt de (blauw) bal verticaal opwaarts en vangt de (kleur) bal.
Speler A vangt de (blauw) bal voor de bots.
Speler B loopt over en start de oefening.

Wedstrijdvorm: om ter eerste 5 maal

2) Idem;
Speler B Toets de (kleur) Bal rechtstreeks voorwaarts, volgt de bal en vangt deze voor de bots

Wedstrijdvorm: om ter eerste 5 maal

Basis: Bovenhands Basis: Vanggooi Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Trainingsonderdeel: Warming-up