Tools voor volleybaltrainers

Warm-up bal passing/setting concentratie

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
0
Diagram van de volleybaloefening 'Warm-up bal passing/setting concentratie'

Doel : opwarming + balcontrole : passing/setting - concentratie
Herhaling : telkens 30 contacten ( 15x/p)
Aandacht : passing : platform, telkens met li-re voet bal nr speler passen, niet met armen slaan
Uitvoering :
- 4m-lijn : passing naar elkaar in lichte boogvorm, telkens 30 balcontacten : luidop tellen door spelers ( communicatie)
- na balcontact 30 :
- 6m-lijn verplaatsing in dropstep, 30x balcontact
- 9m-lijn verplaatsing in dropstep, 30x balcontact
- 4m-lijn verplaasting :setting in lichte boogvorm, 30x balcontact
- 6m-lijn
- 9m-lijn

- spelers doen nu achterwaartse-voorwaartse beweging ( 2 step), korte afstand 3m , passing bal , maar bal blijft in het midden (stationair) , enkel de spelers verplaatsen, 30x balcontact
- spelers doen voorwaarste-achterwaartse beweging , afstand groter, bal wordt steeds 'voorbij' de speler gespeeld, dus speler moet naar achter verplaasten om bal te spelen, 30x bal contact
- bal nr elkaar spelen, korte afstand 3m, speler doet tussenset, ander speler komt persoon tikken en gaat in crosstep naar achter, bal wordt terug gespeeld , anderes speler doet het zelfde, 30x balcontact.

Basis: Bovenhands Basis: Onderhands Mentaal: Algemeen Mentaal: Focussen Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Trainingsonderdeel: Warming-up