Tools voor volleybaltrainers

Passing na snelle verplaatsing

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
0
Diagram van de volleybaloefening 'Passing na snelle verplaatsing'

Doel : correcte passing na snelle verplaatsing
Materiaal : 3 pylonen, 1 bal
Aandacht : stilstaan bij passing
Uitvoering :
- A haalt ( sprint) kegel 1 op 3m-lijn --> 9m-lijn brengen
- B gooit bal aan rond 4m-lijn op moment dat A de kegel op achterlijn plaatst
- A --> snelle voorwaartse verplaatsing --> passing --> B
- A haalt kegel 2, en kegel 3
- A haalt kegel 1 terug naar 3m-lijn
- B gooit bal aan rond 6m-lijn
- A snelle achterwaartse verplaatsing --> passing --> B
- A haalt kegel 2 en 3, ...
- andere spelers voeren andere opdracht uit tijdens : bvb side step tussen net en 3m-lijn

Variatie :
- bal li-re van de speler gooien.
- speler A heeft bal : vertrekt aan net, sprint naar achterlijn, op moment die moment gooit B bal aan rond 4m-lijn, A gooit eigen bal nr B en doet dan passing. B vangt bal en gooit deze bal terug wanneer A passt, A vangt dan weer bal van B op
- idem maar speler vertrekt nu aan de achterlijn , net raken, op moment speler A aan 3m-lijn komt, gooit B bal aan, ...

Basis: Onderhands Mentaal: Focussen Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Trainingsonderdeel: Warming-up