Tools voor volleybaltrainers

Overspelen in een vierkant

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
0
Diagram van de volleybaloefening 'Overspelen in een vierkant'

De spelers spelen de bal rond met de klok mee en verplaatsen zich na elk balcontact tegen de klok in. De nadruk ligt op het correct indraaien.

Viertal:

A1 speelt de bal naar B1 en verplaatst zich naar de plek van D1. Vervolgens speelt B1 de bal naar C1 en verplaatst zich naar de oude plek van A1. Zo gaat de oefening verder, waarbij de speler die op een plek terecht komt waar al iemand staat steeds een ronde moet wachten.

Drietal:

A2 speelt de bal naar B2 en verplaatst zich naar de lege plek. B2 speelt de bal vervolgens naar C2 en verplaatst zich naar de plek die A2 heeft achtergelaten.

Het aandachtspunt bij deze oefening ligt bij het juist indraaien. Je kunt bij deze oefening zowel bovenhands als onderhands laten overspelen. Bij het bovenhands overspelen moeten de spelers indraaien in de richting waar de bal naartoe gespeeld wordt. Bij het onderhands overspelen moeten ze juist indraaien in de richting waar de bal vandaan komt.

Basis: Bovenhands Basis: Onderhands Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Trainingsonderdeel: Kern I Trainingsonderdeel: Warming-up