Tools voor volleybaltrainers

Balopwarming per 2 - 2 balllen

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
2 tot 12
Diagram van de volleybaloefening 'Balopwarming per 2 - 2 balllen'

Doel : balopwarming - balcontrole per 2
Uitvoering :
1. A toets nr B : B raakt grond tijdens de toets en passt nr A
2. idem maar B heeft nu ook bal : B legt bal op grond tijdens toets A en passt naar A en raapt bal terug op
3. A speelt naar B : pass of set met bal 1 - bal 2 wordt over de grond gerold of wel met de voet gespeeld
uitbreiding : tennisbal gebruiken
4. A speelt bal nr B - B heeft 2e bal vast en gooit deze omhoog en speelt dan bal van A terug en vangt eigen bal op.

Basis: Bovenhands Basis: Onderhands Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Trainingsonderdeel: Warming-up