Tools voor volleybaltrainers

Scannen en zoomen

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
2 tot 3
Diagram van de volleybaloefening 'Scannen en zoomen'

Elke speler heeft een bal. Het tweetal speelt één bal bovenhands over en gooit tegelijkertijd de andere bal strak over en weer.

Het drietal speelt één bal bovenhands met de klok mee van speler naar speler en gooit de andere twee ballen strak tegen de klok in van speler naar speler.

Volgens het model van Nideffer kunnen mensen zich richten op dingen die in henzelf gebeuren (intern) en dingen die buiten henzelf gebeuren (extern). Daarnaast kunnen ze zich richten op details (smal) of het grote geheel (breed). Het model van Nideffer combineert deze richtingen tot vier concentratiestijlen: intern smal, intern breed, extern smal en extern breed. Ze worden ook wel voelen (intern smal), denken (intern breed), zoomen (extern smal) en scannen (extern breed) genoemd.

Om deze oefening succesvol uit te voeren, moeten de spelers afwisselen tussen de concentratiestijlen scannen (extern breed) en zoomen (extern smal).

Basis: Bovenhands Mentaal: Focussen Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Trainingsonderdeel: Kern I