Tools voor volleybaltrainers

Aanval midden uit bloktransitie pos 2 + freeball

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
5 tot 10
Diagram van de volleybaloefening 'Aanval midden uit bloktransitie pos 2 + freeball'

Doel : midden aanval uit bloktransitie pos + freeball
Uitvoering :
(1) A1 aanval in middenblok
(2) A2 techn aanval over blok MA-Sv1 , onmidd na aanval door A1
(3) V5-6 def --> Sv - MA bloktransitie ( aandacht voor verplaatsing naar uitgangspos)
(4) Sv1 set-up ( shoot/kort) --> MA --> aanval
defense door L-V6
blok door A1-A2
(5) X speelt freebal nr V5-6 pass--> Sv1
(6) aanval door MA ( combi op voorhand afgesproken met Sv

Aanval: Algemeen Aanval: Positie 3 Oefenvorm: Samenwerkende groep met net Spelverdeling: Algemeen Trainingsonderdeel: Kern II