Tools voor volleybaltrainers

open training serveren servicepass

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
9 tot 13 spelers of meer
Diagram van de volleybaloefening 'open training serveren servicepass'

VASTE DRIETALLEN TWEE BALLEN
S SERVEERT OF PLAATS BAL NAAR P
DIRECT NA SERVICE ROLT A BAL NAAR S
P PASST NAAR A
A VANGT AF
S SERVEERT ETC...

INDIEN MEER DAN 9 SPELERS DAN EEN RESERVE BIJ S EN/OF P
NA VERLOOP VAN TIJD WISSELEN

A GEEFT FEEDBACK OVER DE KWALITEIT VAN DE PASS..

MET MAKKELIJK EERSTE BAL BEGINNEN

Servicepass: Algemeen