Tools voor volleybaltrainers

Bovenhands achterover met viertallen

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
0
Diagram van de volleybaloefening 'Bovenhands achterover met viertallen'

A speelt de bal bovenhands naar B. B speelt de bal achterover naar C. Meteen daarna wisselen B, D en A van positie. C speelt de bal bovenhands naar A (die nu in het midden staat), waarna de oefening op dezelfde manier verder gaat.

Variaties:

  • De speler in het midden mag de bal voorover of achterover spelen. Als de bal achterover gespeeld wordt, dan gaat de oefening verder zoals hierboven beschreven. Als de bal voorover gespeeld wordt, dan wisselen B, D en C van positie.
  • De speler in het midden mag de bal achterover spelen of terugslaan in de richting waar hij vandaan komt. Als de bal achterover gespeeld wordt, dan gaat de oefening verder zoals hierboven beschreven. Als de bal terug geslagen wordt, dan wisselen B, D en C van positie.
Basis: Bovenhands Basis: Slaan uit stand Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Spelverdeling: Bovenhands Spelverdeling: Setup achterover ...