Tools voor volleybaltrainers

Bovenhands overspelen met extra bal

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
0
Diagram van de volleybaloefening 'Bovenhands overspelen met extra bal'

Tweetallen:
A en B staan tegenover elkaar en hebben allebei een bal. Eén van deze twee ballen gebruiken ze om bovenhands over te spelen. De andere bal gooien ze tegelijkertijd strak over en weer. Op het moment dat A de ene bal bovenhands speelt, gooit B de andere bal richting A en andersom.

Drietallen:
A, B en C staan in een driehoek en hebben alle drie een bal. A speelt zijn bal bovenhands naar B. Tegelijkertijd gooit B zijn bal strak naar A. B speelt de bal van A bovenhands naar C. Tegelijkertijd gooit C zijn bal strak naar B. Op deze manier wordt één bal tegen de klok in bovenhands overgespeeld. De andere ballen worden met de klok mee overgegooid.

Variaties:

  • Eén bal wordt bovenhands overgespeeld, de andere bal wordt met de voet van de ene naar de andere speler gerold.
  • De spelers zitten op de grond. De ene bal wordt bovenhands overgespeeld en de andere wordt met de hand over de grond van de ene naar de andere speler gerold.
Basis: Bovenhands Oefenvorm: Samenwerkende groep zonder net Trainingsonderdeel: Kern I