Tools voor volleybaltrainers

PVB training geven - VT3

Trainer:
Geplaatst op:

Deze training heb ik in 2009 gebruikt voor de proeve van bekwaamheid "training geven" als onderdeel van de VT3 opleiding. Ik zou het tegenwoordig anders aanpakken, maar het is desondanks geen onaardige training.

1. Warming up

1.1. Loopvormen

Diagram van de volleybaloefening 'Loopvormen'

De spelers bewegen zich van de achterlijn naar de middellijn, dan naar de driemeterlijn, vervolgens terug naar de midellijn en ten slotte weer naar de achterlijn. Ze gebruiken hiervoor verschillende loopvormen.

Loopvormen:

 • Looppas
 • Zijwaarts verplaatsen
 • Knieheffen
 • Kruispas
 • Huppelen

1.2. Core stability en crunches

 1. Ligsteun (15 seconden)
 2. Crunches (15)
 3. Zijwaartse ligsteun (15 seconden)
 4. Crunches (15)
 5. Rugwaartse ligsteun (15 seconden)
 6. Crunches (15)
 7. Zijwaartse ligsteun (15 seconden)

1.3. Overname setup als warming-up

Diagram van de volleybaloefening 'Overname setup als warming-up'

A speelt de bal een keer voor zichzelf bovenhands omhoog, speelt de bal daarna bovenhands naar B en sluit vervolgens in de rij achter B aan.

B speelt ook de bal een keer voor zichzelf omhoog, daarna naar C en sluit vervolgens in de rij achter C aan. Hierna gaat de oefening verder, waarbij C de rol van A heeft overgenomen.

Variaties:

 • Bovenhands overgooien
 • Onderhands overspelen
 • Eén keer voor jezelf omhoog verdedigen, daarna een setup voor jezelf, vervolgens uit stand naar de overkant slaan.

2. Kern I

2.1. Vooroveren en achterover

Diagram van de volleybaloefening 'Vooroveren en achterover'

A speelt de bal bovenhands voorover naar positie 3. B loopt in naar positie 3 en speelt de bal bovenhands achterover naar C. A neemt de plek van B in en B de plek van A. De oefening is nu in de gespiegelde variant van de beginsituatie en gaat op dezelfde manier verder.

2.2. Overspelen in een vierkant

Diagram van de volleybaloefening 'Overspelen in een vierkant'

De spelers spelen de bal rond met de klok mee en verplaatsen zich na elk balcontact tegen de klok in. De nadruk ligt op het correct indraaien.

Viertal:

A1 speelt de bal naar B1 en verplaatst zich naar de plek van D1. Vervolgens speelt B1 de bal naar C1 en verplaatst zich naar de oude plek van A1. Zo gaat de oefening verder, waarbij de speler die op een plek terecht komt waar al iemand staat steeds een ronde moet wachten.

Drietal:

A2 speelt de bal naar B2 en verplaatst zich naar de lege plek. B2 speelt de bal vervolgens naar C2 en verplaatst zich naar de plek die A2 heeft achtergelaten.

Het aandachtspunt bij deze oefening ligt bij het juist indraaien. Je kunt bij deze oefening zowel bovenhands als onderhands laten overspelen. Bij het bovenhands overspelen moeten de spelers indraaien in de richting waar de bal naartoe gespeeld wordt. Bij het onderhands overspelen moeten ze juist indraaien in de richting waar de bal vandaan komt.

3. Kern II

3.1. Overname setup door middenaanvaller I

Diagram van de volleybaloefening 'Overname setup door middenaanvaller I'

SV roept links of rechts, waarna M1 een blok vormt met de aanvaller aan de linker- of rechterkant van het veld. Meteen na het blokkeren gooit SV de bal naar het midden van het driemetergebied. M1 geeft een setup voor aanvaller A1 of A2. De aangespeelde aanvaller valt aan en M2 probeert deze aanval te blokkeren.

Na een aantal herhalingen wisselen de spelers van positie.

3.2. Overname setup door middenaanvaller II

Diagram van de volleybaloefening 'Overname setup door middenaanvaller II'

Spelverdeler SV van team A serveert en loopt naar positie 1. Team B bouwt een aanval op en valt aan vanaf positie 2 of 4.

Als SV verdedigt, dan neemt M de setup over. Als iemand anders verdedigt, dan penetreert SV en geeft de setup.

Aantal spelers

Team B heeft minimaal twee spelers nodig (PL1 en PL2) en team B heeft er minimaal drie nodig (M, VD en SV). Je kunt deze oefening uitbreiden tot er aan beide kanten zes spelers staan.

4. Afsluiting

4.1. 6x6 met rallybal

Diagram van de volleybaloefening '6x6 met rallybal'

Team A tegen Team B. De eerste rally begint vanuit een service. Na het uitspelen van deze rally brengt de trainer een rallybal in het spel. Na het uitspelen van deze rally wordt opnieuw geserveerd.