Tools voor volleybaltrainers

MB1 13-2-2019

Trainer:
Geplaatst op:

Training Mb1

1. Warming up

1.1. Warming-up zonder bal

Diagram van de volleybaloefening 'Warming-up zonder bal'

Doel : warming up
herhaling : 5min
1. voorwaarts lopen nr kegel - achterwaarts
2. loopversnelling
3. snelle zijwaartse verplaatsing in dropstep
4. snelle verplaatsing vooruit-achteruit tussen de kegels
5. # ladder oefeningen
6. aanvalsbeweging

1.2. warming up (h2)

Diagram van de volleybaloefening 'warming up (h2)'

- tweetallen maken

allebei op drie meter lijn staan en de bal onderhands naar elkaar overspelen. (2min)
- 5x opdrukken en 3x 15 sit-ups

iets dichter bij elkaar staan en bal onderhands ONDER het net overspelen. (2 min)

- 5x opdrukken 3x 15 sit-ups

allebei op dubbele lijn staan, bal voor jezelf onderhands naar voren spelen en bovenhands eroverheen. (3 min)

- 5x opdrukken 3x 15 sit-ups

aan 1 kant van het net staan. speler aan het net heeft de bal. die slaat 10x op verdediger ( die zit op dubbele lijn) vervolgens gaat verdediger naar achterlijn en krijgt een prikbal die gehaald moet worden. daarna wisselen.

2. Kern 1

2.1. Bovenhands overspelen met extra bal

Diagram van de volleybaloefening 'Bovenhands overspelen met extra bal'

Tweetallen:
A en B staan tegenover elkaar en hebben allebei een bal. Eén van deze twee ballen gebruiken ze om bovenhands over te spelen. De andere bal gooien ze tegelijkertijd strak over en weer. Op het moment dat A de ene bal bovenhands speelt, gooit B de andere bal richting A en andersom.

Drietallen:
A, B en C staan in een driehoek en hebben alle drie een bal. A speelt zijn bal bovenhands naar B. Tegelijkertijd gooit B zijn bal strak naar A. B speelt de bal van A bovenhands naar C. Tegelijkertijd gooit C zijn bal strak naar B. Op deze manier wordt één bal tegen de klok in bovenhands overgespeeld. De andere ballen worden met de klok mee overgegooid.

Variaties:

  • Eén bal wordt bovenhands overgespeeld, de andere bal wordt met de voet van de ene naar de andere speler gerold.
  • De spelers zitten op de grond. De ene bal wordt bovenhands overgespeeld en de andere wordt met de hand over de grond van de ene naar de andere speler gerold.

2.2. complex (bovenhands

Diagram van de volleybaloefening 'complex (bovenhands'

S1 op pos 2 speelt naar S2 op pos 1 en loopt om naar pos 5
S2 op pos 1 speelt naar S3 op pos 4 en loopt naar pos 1 achter S4
S3 op pos 4 speelt naar S1 op pos 5 en loopt om naar pos 1
S1 op pos 5 speelt naar S4 op pos 2 en loopt naar pos 4 achter S5
-------------------
S4 op pos 1 speelt naar S3 op pos 1 en loopt om naar pos 5
S3 op pos 1 speelt naar S5 op pos 4 en loopt naar pos1 achter S2
S5 op pos 4 speelt naar S4 op pos 5 en loopt om naar pos 1
S4 op pos 5 speelt naar S2 op pos 1 en loopt naar pos 4 achter S1
-------------------
S2 op pos 1 ............................

2.3. Bovenhands is voordeliger

Diagram van de volleybaloefening 'Bovenhands is voordeliger'

Teams van twee spelers spelen twee-tegen-twee op een half veld. Als de eerste bal over het net bovenhands gepasst of verdedigd wordt, dan mag er in totaal drie keer gespeeld worden door het ontvangende team. In alle andere gevallen mag er maar twee keer gespeeld worden.

3. Kern 2

3.1. inspelen, aanvallen en verdedigen

Diagram van de volleybaloefening 'inspelen, aanvallen en verdedigen'

viertal op half veld,
A speelt bal naar Sv die set-up geeft aan A,
A valt aan (binnen eigen halve veld), Bl blokt en V verdedigt, Bl en V maken rally maar spelen makkelijke bal A. Als A fout maakt doordraaien.
Variaties: slaan met opdracht (tip, shotje, hard) of achter de drie meter lijn, blokken met opdracht, set-up met opdracht etc.
Op andere helft ander viertal.

3.2. Russisch passen

Diagram van de volleybaloefening 'Russisch passen'

A gooit zijn bal naar B. B passt deze bal onderhands terug, draait zich om en verplaatst zich achterwaarts naar de aangegeven positie. C gooit zijn bal naar B. B passt deze bal onderhands terug, draait zich om en verplaatst zich weer achterwaarts naar zijn uitgangspositie.

3.3. Mark en Vital's alternatief voor vrij inslaan

Diagram van de volleybaloefening 'Mark en Vital's alternatief voor vrij inslaan'

Alle spelers vallen om beurten aan op hun eigen posities:

  • Buitenaanvallers kunnen ervoor kiezen om op positie 2, 4 of 6 aan te vallen.
  • Middenaanvallers vallen op positie 3 aan.
  • De diagonaalaanvallers kunnen kiezen voor positie 1, 2 of 4.

Trainer C, spelverdeler S en libero L blijven staan.

C serveert gericht onderhands naar de overkant. De buitenaanvaller bepalen zelf of ze zelf willen passen. De libero passt voor de middenaanvallers en de diagonaalaanvallers.

Vital Heynen's variant:
Iedere aanvaller valt twee keer achter elkaar aan.

Deze variant werd gebruikt bij Noliko Maaseik in de tijd dat Vital Heynen hoofdtrainer was met Brecht Van Kerckhove en Erik Verstraeten als assistenten.

Mark Lebedew's variant:
De oefening wordt gespeeld tot een bepaald aantal punten bereikt is. Een goede, harde aanval levert 1 punt op. Een zwakke aanval of een aanval via de netrand levert 0 punten op. Een fout levert een minpunt op.

https://markleb1.wordpress.com/2016/02/25/a-proud-coaching-moment/

4. Eindpartij

4.1. eindpartij

eindpartij
2 teams eerlijk verdelen.
eerste 10 min mogen er alleen maar tik ballen of geplaatste ballen worden gespeeld.

daarna een normaal partij vorm spelen