Tools voor volleybaltrainers

Demonstratietraining Johan Leenders en Angelique Willems voor de NVVO

Trainer:
Geplaatst op:

Op 11 januari 2015 gaven Johan Leenders en Angelique Willems een demonstratietraining tijdens de VT2/3 clinic van de Nederlandse vereniging voor volleybaloefenmeesters (NVVO). Johan is onder andere trainer van het eredivisieteam Peelpush dames 1 en hoofdtrainer van de Summa volleybalschool. Angelique Willems heeft als volleybaltrainster veel ervaring met CMV- en andere jeugdteams en is samen met Johan het gezicht van de Summa volleybalschool.

De training werd uitgevoerd door speelsters uit de A-, B- en C-jeugd die trainen bij de Summa volleybalschool.

1. Warming up

1.1. Balbaan inschatten

Diagram van de volleybaloefening 'Balbaan inschatten'

Trainer (T) serveert afwisselend onderhands ballen naar rechtsachter en linksachter. De spelers op deze posities verplaatsen zich zodat de bal tussen hun benen stuit. De afvangers (A) vangen de ballen daarna op en brengen ze terug bij de trainer. De eerstvolgende reserves (R) neemt de plaats van de speelsters in het veld in. De speelsters in het veld worden nemen de plaats van de afvangers in.

2. Kern 1

2.1. Onderhands overspelen met tweetallen

Diagram van de volleybaloefening 'Onderhands overspelen met tweetallen'

De spelers spelen de bal onderhands over.

Variaties:

 • Voor het spelen van de bal zetten de spelers twee passen vooruit en maken een shuffle achteruit naar hun uitgangspositie. Afwisselend eindigen met linkervoet voor en rechtervoet voor.
 • Nadat ze de bal zelf gespeeld hebben, verplaatsen de spelers zich twee passen vooruit. Op het moment dat de ander de bal terug speelt, verplaatsen ze zich achterwaarts om op het moment dat ze de bal zelf moeten spelen weer onder bal de aan te komen.
 • De bal moet naast het lichaam geraakt worden in plaats van voor het lichaam.

2.2. Bovenhands overspelen in tweetallen

Diagram van de volleybaloefening 'Bovenhands overspelen in tweetallen'

De spelers spelen bovenhands over.

Variaties:

 • Voor het spelen van de bal zetten de spelers twee passen achteruit en twee passen vooruit.
 • Nadat ze de bal zelf gespeeld hebben, verplaatsen de spelers zich twee passen vooruit. Op het moment dat de ander de bal terug speelt, verplaatsen ze zich achterwaarts om op het moment dat ze de bal zelf moeten spelen weer onder bal de aan te komen.

2.3. Vierkantje met tweetal

Diagram van de volleybaloefening 'Vierkantje met tweetal'

De spelers spelen bovenhands naar elkaar. De speler aan het net speelt de bal steeds rechtdoor en de speler achter de driemeterlijn speelt de bal steeds diagonaal. Beide spelers verplaatsen zich zijwaarts na het spelen.

Variaties:

 • De spelers verplaatsen zich niet meer zijwaarts, maar lopend. Na het verplaatsen draaien ze in.
 • De speler aan het net speelt bovenhands. De speler in het achterveld speelt onderhands.

2.4. Onderhands overspelen met drietallen

Diagram van de volleybaloefening 'Onderhands overspelen met drietallen'

De spelers spelen de bal onderhands over, lopen na het spelen hun bal achterna en sluiten aan de overkant achteraan aan.

Variatie:
Halverwege het achterna lopen van de bal draaien de spelers om en gaan verder met een achterwaartse shuffle.

2.5. Vierkantje met drietal

Diagram van de volleybaloefening 'Vierkantje met drietal'

De spelers aan het net spelen bovenhands rechtdoor. De spelers bij de driemeterlijn spelen onderhands diagonaal. Na het spelen van de bal neemt elke speler de lege plek in.

Variaties:

 • De spelers aan het net spelen bovenhands diagonaal. De spelers bij de driemeterlijn spelen onderhands rechtdoor.
 • Vanuit het voorveld lopen de spelers om de achterspeler heen naar de lege plek.

2.6. Eén speler, drie ballen

Diagram van de volleybaloefening 'Eén speler, drie ballen'

A heeft twee ballen vast en B heeft er één vast. A gooit de eerste bal naar C, waarna C deze bal onderhands terugspeelt.

Op het moment van spelen gooit A de tweede bal naar C, die C ook weer onderhands terugspeelt.

Op het moment van spelen gooit B de bal naar C, die C ook weer onderhands terugspeelt.

Vervolgens gaat de oefening op dezelfde manier verder. A en B gooien om beurten een bal naar C, op het moment dat C de bal van de ander terugspeelt.

2.7. Zijwaarts verplaatsen en verdedigen

Diagram van de volleybaloefening 'Zijwaarts verplaatsen en verdedigen'

A gooit zijn bal voor zichzelf op en slaat hem naar C. C verdedigd de bal terug en verplaatst zich zijwaarts. B gooit de bal voor zichzelf op en slaat hem naar C. C verdedigd de bal terug en verplaatst zich zijwaarts.

Variaties:

 • Elke bal wordt onderhands verdedigd.
 • Elke bal wordt bovenhands verdedigd.
 • De verdediger kiest zelf de passende techniek.

2.8. Korte bal, geslagen bal

Diagram van de volleybaloefening 'Korte bal, geslagen bal'

A speelt de bal bovenhands naar C. C speelt de bal onderhands terug en verplaatst zich schuin achterwaarts. B slaat de bal naar C. C verdedigd de bal terug naar B en verplaatst zich schuin vooruit richting uitgangspositie.

2.9. Lange aanvalspas na actie

Diagram van de volleybaloefening 'Lange aanvalspas na actie'

A speelt de bal bovenhands naar C. C speelt onderhands terug en maakt een aanvalsaanloop over de mat. Door de mat wordt de speler gedwongen om de voorlaatste pas van de aanloop groot te maken. B neemt de positie van A in, A neemt de positie van C in en C neemt de positie van B in.

Variatie:
Als variatie kun je de mat een kwartslag draaien, zodat de spelers een nog grotere voorlaatste pas moeten maken in hun aanloop.

2.10. Pepper met drietal

Diagram van de volleybaloefening 'Pepper met drietal'

De oefening begint met de bal aan de kant waar de reserve staat. In dit geval brengt A dus de bal in het spel door bovenhands naar B te spelen. B geeft een setup voor A, waarna A de bal terug naar B slaat en achter B aansluit.

B verdedigt de aanval van A naar C. C geeft een setup voor B, waarna B de bal terug naar C slaat en achter C aansluit.

C verdedigt de aanval van B naar A. A geeft een setup voor C, waarna C de bal terug naar A slaat en achter A aansluit. De oefening is weer terug bij het begin en gaat op dezelfde manier verder.

2.11. Pepper met drietal, twee verdedigers

Diagram van de volleybaloefening 'Pepper met drietal, twee verdedigers'

In deze variatie van de pepper verdedigen steeds twee spelers de aanval. A begint met een setup voor B. B kan vervolgens de bal slaan naar A of C. In het voorbeeld wordt er naar C geslagen. C verdedigt de bal terug richting B, waarna B een setup geeft voor C.

A verplaatst zich en neemt de positie schuin naast B in. A en B verdedigen vervolgens samen de aanval van C. Degene die verdedigt, verdedigt de bal in de richting van C, waarna deze speler een setup krijgt van C en de oefening op dezelfde manier verder gaat.

2.12. Pepper met vijftal

Diagram van de volleybaloefening 'Pepper met vijftal'

De spelers bij de driemeterlijn verdedigen en geven setups. De spelers aan het net vallen rechtdoor aan. De verdediger zonder reserve begint door de bal in het midden van de rechthoek te gooien. De verdediger met reserve loopt in en geeft een setup voor de aanvaller die schuin tegenover hem staat. Deze aanvaller slaat rechtdoor en de verdediger die reserve stond verdedigd de bal naar het midden van het veld. Vervolgens penetreert de verdediger die de oefening heeft gestart en gaat de oefening op dezelfde manier verder, maar dan gespiegeld.

De verdediger die de setup heeft gegeven, neemt de plaats van de aanvaller in. De aanvaller neemt de plek in van de verdediger die de volgende setup gaat geven.

3. Kern 2

3.1. Twee keer aanvallen op positie vier

Diagram van de volleybaloefening 'Twee keer aanvallen op positie vier'

Deze oefening bestaat uit twee delen die meteen na elkaar plaatsvinden. Elke aanvaller voert beide onderdelen uit voordat er doorgedraaid wordt.

Deel 1 van de oefening is aan de rechterkant van het diagram weergegeven. De eerste speler met bal op positie 1 (S) serveert naar A. Tijdens de opslag penetreert de spelverdeler (SV). A passt de bal naar SV en valt vervolgens rechtdoor aan op de setup van SV.

Deel 2 van de oefening is aan de linkerkant van het diagram weergegeven. De (assistent-)trainer gooit een bal naar de verdediger (V). V speelt de bal naar de spelverdeler en A valt vervolgens nog een keer rechtdoor aan op de setup van SV.

De spelverdelers blijven staan. A sluit achteraan de rij met serveerders aan. V neemt de plaats van A in. S neemt de plaats van V in.

4. Afsluiting

4.1. 6x6 met rallybal

Diagram van de volleybaloefening '6x6 met rallybal'

Team A tegen Team B. De eerste rally begint vanuit een service. Na het uitspelen van deze rally brengt de trainer een rallybal in het spel. Na het uitspelen van deze rally wordt opnieuw geserveerd.