Tools voor volleybaltrainers

Hajraa heren 1 - Misha Latuhihin - november 2009

Trainer:
Geplaatst op:

Dit is een training van Misha Latuhihin uit november 2009 voor Hajraa heren 1. Als ik het me goed herinner speelde Hajraa heren 1 destijds tweede divisie.

1. Warming-up

1.1. Inspelen met twee- of drietallen

Diagram van de volleybaloefening 'Inspelen met twee- of drietallen'

Het is zeker niet de meest interessante oefening op Volleytools, maar voor veel trainers wel een vast onderdeel van de warming up.

A en B spelen de bal op verschillende manieren over en weer, eventueel met een derde persoon (C).

Variaties:

  • Alles wordt bovenhands gespeeld.
  • Alles wordt onderhands gespeeld.
  • A speelt bovenhands naar B, B slaat uit stand terug naar A en A verdedigt onderhands naar B. Vervolgens speelt B bovenhands naar A en gaat de oefening op dezelfde manier verder.

2. Kern 1

2.1. Smash en korte bal

Diagram van de volleybaloefening 'Smash en korte bal'

Eerste variant (linkerkant van het diagram):

A slaat de bal naar B of C (in dit geval naar C). Deze speler verdedigt de bal terug naar A, waarna A een korte bal in de richting van de andere speler speelt (in dit geval B). De andere speler verplaatst zich richting A, speelt de bal hoog onderhands terug en verplaatst zich weer naar zijn uitgangspositie.

Tweede variant (rechterkant van het diagram):
A slaat de bal naar B of C (in dit geval naar B). Deze speler verdedigt de bal terug naar A, waarna A links of rechts een korte bal speelt voor de andere speler. Deze speler verplaatst zich naar de bal en speelt hem hoog onderhands terug. De speler die de korte bal speelt, beweegt altijd recht achteruit terug na het spelen van de bal. De andere speler neemt indien nodig de oude positie in, zoals aangegeven in het diagram.

Omdat er voluit geslagen wordt door A, kan er gewerkt worden met een extra reserve met bal. Op het moment dat een bal wegspringt bij het verdedigen, neemt deze reserve de positie in van de verdediger die de fout maakte.

2.2. Droge verplaatsing middenblokkeerder

Diagram van de volleybaloefening 'Droge verplaatsing middenblokkeerder'

De speler aan het net verplaatst zich naar links of rechts en maakt een blokactie zonder bal. Na deze actie sluit M achteraan in de rij met reserves. De eerstvolgende reserve heeft ondertussen de plek van M aan het net ingenomen, waarna de oefening op dezelfde manier verder gaat.

2.3. Droge verplaatsing midden- en buitenblokkeerder

Diagram van de volleybaloefening 'Droge verplaatsing midden- en buitenblokkeerder'

Middenblokkeerders M beginnen in het midden van het net en buitenblokkeerders B beginnen centraal aan de buitenkanten. M verplaatst zich samen met één van de buitenblokkeerders naar links of rechts en vormt een tweemansblok. B sluit achteraan in het rijtje met reserves en M neemt de plek in van B. De eerstvolgende reserve neemt de plek van M in.

2.4. Droog driemansblok

Diagram van de volleybaloefening 'Droog driemansblok'

B1, B2 en B3 verplaatsen zich samen naar links of rechts en vormen een driemansblok. Na afloop nemen drie reserves hun plaats in en sluiten B1, B2 en B3 achteraan bij de rest van de reserves.

3. Kern 2

3.1. Inslaan op 4

Diagram van de volleybaloefening 'Inslaan op 4'

A speelt de bal bovenhands naar spelverdeler S. S geeft een setup op positie 4. A valt aan, haalt de bal op en sluit aan de andere kant van het net aan in het rijtje aanvallers.

Variaties:

  • S speelt de bal eerst terug naar A. A verdedigt deze bal weer naar S, waarna S een setup geeft en A aanvalt.
  • Aan beide kanten van het net staat er een vaste blokkeerder op positie 2.

3.2. Inslaan op 2 en 3

Diagram van de volleybaloefening 'Inslaan op 2 en 3'

A speelt de bal naar spelverdeler S en gaat achter D of M staan. S geeft een setup op positie 2 of 3. M of D valt aan, afhankelijk van waar de setup komt. Degene die aangevallen heeft, haalt de bal op en sluit aan de overkant aan in het ruitje met aanspelers.

3.3. Vaste aanspeelpunten

Diagram van de volleybaloefening 'Vaste aanspeelpunten'

Twee teams spelen tegen elkaar, waarbij er om en om geserveerd wordt. In het diagram begint het onderste team met serveren. Degene die geserveerd heeft loopt het veld in om te verdedigen. Als de rally afgelopen is, serveert degene die aan de overkant klaar staat.

Op de service van de tegenstander mogen de spelverdelers alleen eerste tempo op midden spelen of achter de drie op posities 1 en 6.

Tijdens de rally mogen de spelverdelers alleen achterover op positie 1 of op positie 4 spelen.

4. Afsluiting

4.1. Twee side-outs: één punt

Team A speelt tegen team B. Er kunnen alleen punten gescoord worden door twee keer achter elkaar de side-out te winnen.