Tools voor volleybaltrainers

Inspelen met drie- of viertallen - Interne concentratiestijlen

Trainer:
Geplaatst op:
Type:
Enkele oefening
Aantal spelers:
3 tot 4

Deze oefening is een variatie op Inspelen met drie- en viertallen, waarbij de concentratiestijlen intern smal en intern breed van het mode van Nideffer geoefend worden. Deze concentratiestijlen worden ook wel voelen (intern smal) en denken (intern breed) genoemd.

  • Intern smal - De spelers spelen de bal bovenhands over het net, afwisselend met een verende techniek en met een zo kort mogelijk contact. De spelers richten hierbij hun aandacht op het gevoel in hun vingers en handen tijdens het spelen van de bal.
  • Intern breed - De spelers aan de ene kant van het net spelen de bal een aantal keer voor zichzelf omhoog (bovenhands, onderhands, met één hand, enz.) en daarna over het net. De spelers aan de andere kant van het net moeten deze handelingen in dezelfde volgorde herhalen.
Basis: Bovenhands Basis: Onderhands Basis: Slaan uit stand Mentaal: Focussen Oefenvorm: Samenwerkende groep met net Trainingsonderdeel: Warming-up