Tools voor volleybaltrainers

Verdedigingssysteem

Trainer:
Geplaatst op:

Tijdens onze eerste oefenwedstrijd en training bleek dat er misverstanden waren over waar iedereen moet staan in de verdediging. Daarnaast werd er zelden vanaf positie 6 aangevallen en nam de diagonaal de setup over. Deze training is een eerste stap om daar verandering in te brengen.

1. Warming up

1.1. Dynamisch rekken

Meestal begin ik de warming up met de Movement Prep oefeningen die ik lang geleden geplaatst heb. Op een gegeven moment wordt dat saai. In het volgende filmpje zie je 21 dynamische rekoefening waarmee je een warming ook kunt beginnen.

 1. Downward dog to runner's lunge
 2. Inchworm
 3. Dynamic Squat Stretch
 4. Crescent to Hamstring Stretch
 5. Half Kneeling Hip to Hamstring Stretch
 6. World’s Greatest Stretch
 7. Half Kneeling Thoracic Rotation
 8. Kneeling Thoracic Rotations
 9. Wringing out the Towel
 10. Child’s Pose with Reaches
 11. Side to Side Lunge with Reach
 12. Standing Calf and Hamstring Stretch
 13. Pigeon Pose with Circles
 14. Hamstring and Thoracic Rotation
 15. Squat Push Up
 16. Hurdles
 17. Kneeling Lat and Thoracic Extension Stretch
 18. Side to Side Lunge with Step
 19. IT Band Stretch
 20. Walking Quad Stretch
 21. Suspension Trainer Chest Stretch

1.2. Bal in het spel houden met twee- of drietallen

Diagram van de volleybaloefening 'Bal in het spel houden met twee- of drietallen'

De trainer T brengt de bal in het spel aan de kant van team A (de kant waar het reserveteam C staat). Team A bouwt een aanval op. Als de bal over het net gaat, verplaatst het team zich naar de achterlijn achter team B. Team B bouwt vervolgens een aanval op en verplaatst zich daarna naar de achterlijn aan de overkant. Team C heeft ondertussen de plaats van team A ingenomen, waarna de oefening op dezelfde manier verder gaat.

Er mag niet gesprongen worden en de bal over het net moet met hard contact gespeeld worden.

In het diagram staan drie teams van drie getekend, maar deze oefening kan ook met vier team gespeeld worden of met tweetallen.

2. Kern

2.1. Voorspelbaar verdedigen

Diagram van de volleybaloefening 'Voorspelbaar verdedigen'

Trainer T serveert een eenvoudige bal naar team B. Team B valt aan volgens opdracht en team A verdedigt deze aanval. De rally wordt uitgespeeld. Team B gaat over op de volgende opdracht als team A drie keer gescoord heeft. De opdrachten voor team B zijn als volgt:

 1. Voluit aanvallen vanaf positie 4 of 2.
 2. Prikbal vanaf positie 4 of 2.
 3. Eerste tempo aanval vanaf positie 3.
 4. Geplaatste bal op spelverder van team A.

De reeks opdrachten wordt twee keer uitgevoerd: één keer met de spelverdeler van team A als voorspeler en één keer met de spelverdeler van team A als achterspeler. De laatste opracht wordt alleen uitgevoerd als de spelverdeler van team A achterspeler is.

2.2. Aanval op positie 1 en 6

Diagram van de volleybaloefening 'Aanval op positie 1 en 6'

Team B serveert. Team A doorloopt rotaties 4, 3 en 2. Op de service van team B mag team A alleen op positie 1, 6 of 3 aanvallen. In de rally mag op alle posities aangevallen worden. Er wordt doorgedraaid als team A twee punten op rij scoort.

Team B kan uit twee tot zes spelers bestaan.